Pierwszym projektem Fundacji była

…..szkoła w nurcie wolnościowym/ demokratycznym – szkoła bez przymusu, w której najważniejsze było dziecko,  jego samoświadomość, emocje, czas na zabawę, harmonijny rozwój oraz możliwość odkrywania i realizowania zainteresowań.

Szkoła działała od września 2015 do końca stycznia 2016 pod nazwą Wolna Szkoła Stacja Brochów (tu link), obecnie – od lutego 2016 szkoła ta jest prowadzona już przez inną fundację, pod inną nazwą.